Lean Tools

Lean Tools 2017-04-10T16:24:29+00:00

Gemba Walk

Bent u manager en wilt u waarde toevoegen door verspillingen tegen te gaan? Wilt u samen met uw medewerkers continu verbeteren? Doe de Gemba Walk!
Gemba betekent ‘werkelijke plaats’ en staat vrij vertaald voor ‘werkvloer’. Volgens de Lean filosofie is het dé plek waar waarde voor de cliënt wordt toegevoegd.

Een Gemba Walk is een dagelijkse wandeling met medewerkers en management over de werkvloer met als doel verspillingen en problemen te signaleren. Op deze manier leren medewerkers de ernst en de relatie tussen oorzaak en gevolg en oplossings- en preventiemogelijkheden zelf in te zien. Medewerkers zullen een gesignaleerd probleem eerder serieus nemen vanwege het eigen inzicht.

Quick Scan

Wilt u inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie? Laat dan een Lean Quickscan uitvoeren. Eerst stellen we vast wat uw organisatie nodig heeft. Dat betekent dat we voorafgaand aan de Quick Scan het beoogde doel bespreken.

De Quick Scan van Lean Six Sigma Experts identificeert snel tastbare verbeterpunten binnen uw bedrijfsvoering waardoor u draagvlak voor verandering verkrijgt. Een onafhankelijke en objectieve blik op uw organisatie levert u een onderbouwd en gedragen inzicht in het verbeterpotentieel op. Daardoor krijgt u waardevolle input voor een verbeterprogramma. U ontvangt een overzichtelijk verbeterrapport in één dag.

Kaizen Sessies

Heeft u inmiddels voldoende verbeterpunten in uw organisatie vastgesteld? Wilt u hiervan zo snel mogelijk gebruik maken? Dan is Kaizen het antwoord hierop.

Kaizen betekent letterlijk ‘verandering’ (kai) om ‘goed te worden’ (zen), veranderen naar beter dus. Deze van oorsprong Japanse methode gaat uit van ononderbroken verandering en continu verbetering.

Kaizen is een managementfilosofie, die er naar streeft om de processen continu te beheersen en direct ook weer aan te passen als de klant of de markt nieuwe eisen stelt. De organisatie komt in een status van beheersing door standaardisatie, die wordt afgewisseld door momenten van snelle, doelgerichte aanpassingen.