Consultancy

Consultancy 2017-04-09T08:29:44+00:00

Lean Six Sigma Experts helpt organisaties om prestaties te verbeteren met Lean en Six Sigma. Wij begeleiden met name klanten in dienstverlenende sectoren zoals overheden, financieel dienstverleners en in de logistieke sector. Wij geloven dat veranderen leuk en inspirerend moet zijn om verbeteringen te laten slagen! Dit doen we met een creatieve en energieke aanpak in onze verbetertrajecten.

Lean Six Sigma Experts werkt tijdens de verbetertrajecten volgens het zogenaamde DMAIC-model. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse Improve en Control, een projectmatige aanpak die uit 5 stappen bestaat. Door het gebruik van statistische onderbouwing met Six Sigma ondersteunt het model het nemen van beslissingen op basis van feiten in plaats van op gevoel of vermoedens.

DMAIC-projecten duren doorgaans 6 maanden onder aansturing van een Black Belt voor circa 16 uur/week. Het is mogelijk om meerdere DMAIC-projecten tegelijkertijd uit te voeren.